TESTOWANE ACOUSTIC ENERGY są doskonale zaprojektowanymi, świetnie wykonanymi kolumnami. Ich brzmienie jest właściwie ciepłe, ale też i otwarte. Najważniejszy jest w nich środek pasma, a potrafią też wspaniale oddać potęgę orkiestrowych aranżacji. Niebywale dobrze ukazały również intymność duetu zespołu BLUSZCZ.

Producentowi albumu Kresz, Jarkowi Zagrodnemu, oraz masteringowcowi Bartoszowi Szczęsnemu udało się połączyć kampową estetykę lat 80. i 90., w tym mocne wpływy zespołu The Cure, ale i pobrzmiewający gdzieś Papa Dance, z melancholią w pokazanym dość daleko głosie Zagrodnego, który nie mieści się w kanonie, przez co nie zawsze brzmi wyraźnie i klarownie. Testowane kolumny te zabiegi producenta pokazały po prostu wspaniale. Zmiany pogłosów, reverbów, barw, wszystko to miało sens i logikę.

To po prostu doskonałe kolumny – ˻ RED Fingerprint ˺ dla nich jest miłą formalnością.

Wojciech Pacuła

Nr 213, 1 / 2022, highfidelity.pl