W koloniach brytyjskich niewolnictwo zniesiono w pierwszej połowie XIX wieku. Okazuje się jednak, że w praktyce trwa ono w najlepsze. Przekonuje się o tym każdy, kto dostał się do niewoli Króla Spendora. Niestety, ten rodzaj poddaństwa nie podlega prawu międzynarodowemu. Niewolnikiem brzmienia brytyjskiej firmy zostaje się do końca życia.
Wiem, co mówię – jestem jednym z nich.

Mariusz Malinowski

11 / 2021, Hi • Fi i Muzyka